https://dichvudidong.vn/huy-goi-fd50-mobifone.html

LƯU NGAY: Cú pháp hủy gói FD50 MobiFone bằng SMS đơn giản
Favicon 
dichvudidong.vn

LƯU NGAY: Cú pháp hủy gói FD50 MobiFone bằng SMS đơn giản

Nếu cảm thấy ưu đãi gói vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu liên lạc bạn có thể chủ động hủy gói FD50 của MobiFone để lựa chọn gói khác có khuyến mãi phù hợp hơn.