Dưới đây là mẫu cầu thang 02 mà công ty TNHH nhôm đúc Nam Phong thiết kế và thi công cho khách hàng. Mời các bạn tham khảo:

Chi tiết: https://linktr.ee/nhomducnamphong