https://vintechvietnam.amebaow....nd.com/posts/3209524

Fanvil PA2S, Thiết bị liên lạc video và nhắn tin | Điện Máy Viễn Thông Vintech
Favicon 
vintechvietnam.amebaownd.com

Fanvil PA2S, Thiết bị liên lạc video và nhắn tin | Điện Máy Viễn Thông Vintech

Fanvil PA2S là một cổng hỗ trợ SIP cho phân trang và video, mang lại cho hệ thống của bạn sự ổn định